5
sept
DE JAARMARKT / ACTIVITEITENMARKT

Houten, Het Rond | 10:00 - 16:00 uur

Anthony Bourdain

Deelnemers informatie

Jaarmarkt Het Rond

 

 

 • Aanmelden voor de Jaarmarkt Het Rond 2015 in Houten kan tot 15 augustus 2015. Vol = Vol.

 • Voor Leden van de ondernemersvereniging Het Rond is de eerste kraam gratis, voor elke extra kraam zijn de kosten € 30,00 (exclusief BTW).

 • De kraam van Leden van de Ondernemersvereniging wordt voor de winkel geplaatst, uitgezonderd de kramen van de winkeliers die gevestigd zijn in het overdekte gedeelte van het Winkelcentrum.

 • Alle overige deelnemers betalen een bijdrage van € 65,00 (exclusief BTW) voor een kraam.

 • U ontvangt na inschrijving de factuur voor de bijdrage. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Pas wanneer de betaling voldaan is, is uw deelname definitief.

 • Annuleren van uw deelname is tot 1 mei 2015 kosteloos. Na deze datum bent u de reguliere bijdrage verschuldigd.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk per mail; info@events2move.nl. Wij zullen de annulering schriftelijk aan u bevestigen.

 • De kramen zijn zaterdag 5 september 2015 om 09:00 uur opgebouwd en genummerd. Vanaf dat moment kunt u uw kraam inrichten, voor 09:00 uur kunt u niet bij uw kraam. Een kraam bestaat uit een houten tafelblad van 4.20 x 1.20 meter met een overkapping erboven. Verwacht wordt dat u om 17:00 de stand weer ontruimd heeft.

 • Indien u te laat arriveert, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde kraam. De kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

 

 

Algemene informatie

Wij wijzen u erop dat deelname aan de Jaarmarkt Het Rond 2015 voor uw eigen rekening en risico geschiedt. Mochten uw activiteiten aan derden schade berokkenen, dan bent u of uw organisatie daarvoor aansprakelijk. 

 

 • U dient op de jaarmarkt/braderie de goederen/diensten te verkopen welke u op het inschrijfformulier hebt vermeld.

 • Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit van te voren met de organisator te overleggen. De organisator mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de kraam te verhandelen.

 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.

 • Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen komen voor risico van de deelnemer van de Activiteiten Jaarmarkt 2015.

 • Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft.

 • De organisatie kan u geen garantie geven op een voorkeursplaats.

 • Verkoopt u food,dan zijn de grond/kraamprijzen hoger dan anders staan vermeld.

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

 • Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Algemene Directie, telefoon: 070-448.48.48

 

 

 

JAARMARKTEN & BRADERIEËN

2020

Nederland